Internetový obchod ZahradnyNabytok.org prevádzkuje:

 

FESTEM s.r.o.
Ratkovo 48
038 54 Ratkovo
ICO :50661680

 

 

Dodanie tovaru, spôsob dopravy a platobné podmienky


Úspešne prijatú objednávku potvrdzujeme zákazníkovi na emailovú adresu, ktorú zadal pri vyplnení objednávky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorenie dodávky zavinené doručovateľom.

V zmysle zákona sa objednávateľ zaväzuje, že prevezme tovar a zaplatí požadovanú sumu. V prípade ak tak neurobí, je povinný zaplatiť všetky výdavky s poštovným a balným. Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 14 dní a 0,5% za každý, aj začatý deň omeškania, v ktorom sú zahrnuté náklady predávajúceho spojené s objednávkou a expedíciou tovaru.

 

Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred (najneskôr však do 7 dní). V takomto prípade mu nebude storno poplatok účtovaný. Pôvodná cena zásielky však bude navýšená o náklady na nové doručenie, doplatok rozdielu dotovanej ceny poštovného a balného za prvé doručenie, manipulačný poplatok a prípadné telefonické, či administratívne náklady. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim akokoľvek zmierlivo dohodnúť, neostáva nám nič iné, iba si uplatniť pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

 

Na dopravu poskytujeme 50 % zľavu. Pri neprevzatí tovaru vám bude k pokute pripočítaná plná výška dopravy bez zľavy a ďalšie výdavky spojené s neprevzatím tovaru.


Dopravu zabezpečuje:


Top Trans - expresná doprava

 

Celková suma dopravy záleží od množstva objednaného tovaru ( váhy v kg ) a vzdialenosti.

 

Po vykonaní objednávky sa vám do 24 hodín ozveme s výslednou cenou dopravy. Cena dopravy sa bude približne pohybovať od 10 € do 40 €, pri objemnejších zostavách môže byť suma ešte o niečo vyššia. O sume dopravného budete vždy vopred informovaný. Pri objednávke bude suma za dopravu 0 €, následne do 24 hodín ( zvyčajne do 1 hodiny ) vás budeme informovať o sume za dopravu, ktorú vypočítame na základe váhy a vzdialenosti.

 

Cena dopravy je jednotná pri platbe predom na bankový účet aj pri dobierke.

 

Bližšie informácie o Doprave a Doručení tovaru nájdete tu .

 

Platobné podmienky:


Bankový prevod – Platba prevodom na účet.

 

Číslo bankového účtu predávajúceho:

 


Dobierka – tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní objednávky kuriérovi.

 

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

 

Podmienky a informácie ohľadom reklamácie nájdete v sekcii reklamácie tu .

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa vrátenia nepoužívaného tovaru a odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar ( celkovú cenu zníženú o náklady na poštovné ). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Podmienky odstúpenia od zmluvy:

 

Spotrebiteľ túto skutočnosť oznámi predávajúcemu na tel. +421 915 426 130 a on mu poskytne adresu, na ktorú tovar zašle naspäť.

 

Po skontrolovaní tovaru Vám do 15 dní zašleme naspäť kúpnu cenu tovaru bez poštovného a balného a to prevodom na účet.

 

Tovar musí byť nepoužívaný,  nepoškodený a schopný ďalšieho predaja. S tovarom musí byť v balíku originál dokladu o zakúpení. Tovar odporúčame poistiť.

 

Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ používaním tohto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Spotrebiteľ svojou registráciou na internetovom obchode www.zahradnynabytok.org súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

 

Zaslaním objednávky zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami.

 

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 4. 40/1964 Zb.

Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky v prípade potreby meniť.

Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.12.2011


ÚvodÚvod